Πορεία, σάββατο 12.00 στο χαλάνδρι

Ενάντια στον σύγχρονο ολοκληρωτισμό και τον εκφασισμό της κοινωνίας,

οι καταλήψεις χώροι αντίστασης και δημιουργίας.

afisa 23

Leave a Reply

Your email address will not be published.